Helle Rytter Klitmøller
Direktør / Administration
Telefon nr. 75 50 54 24
Christen Larsen
Salgschef
Telefon nr. 75 50 54 24
Thomas Sørensen
Teknisk chef
Telefon nr. 75 50 54 24
Flemming Pedersen
Intern salg
Telefon nr. 75 50 54 24
Jacob Lolk Larsen
Teknisk sælger
Telefon nr. 75 50 54 24
Aksel Madsen
Intern salg
Telefon nr. 75 50 54 24
Jesper K. Nielsen
Logistik ansvarlig / Webordre
Telefon nr. 76 33 83 95
Jing Cai Sundahl
Key Account
Telefon nr. 92 92 07 69
Mette Schneider
Kontorassistent
Telefon nr. 75 50 54 24
Thea Borg Christensen
Digital handelselev
Telefon nr. 92 92 70 21
Klaes Erlan Asaa
Marketing
Telefon nr. 76 33 83 94
Rune Hjort
Montør
Telefon nr. 76 33 83 99
Niels Juhl Jensen
Maskinmester (praktikant)
Telefon nr. 75 50 54 24
Frank Antonsen
Lageransvarlig
Telefon nr. 81 40 70 48
Kim Christensen
Lagerassistent
Telefon nr. 75 50 54 24
Dennis Stub
Lagerassistent
Telefon nr. 75 50 54 24
Johan Lolk Larsen
Projekt salg
Telefon nr. 75 50 54 24