Dani Trading A/S webshop salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed
Ethvert salg på Dani Trading A/S (herefter benævnt "DT") webshop er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. er ikke bindende for DT, medmindre DT skriftligt har accepteret dette.

2. Fakturering og betaling:
Al køb på DT webshop autoriseres med betalingskort.

3. Priser:
Eftersom producenternes priser konstant ændrer sig, vil vores webshop priser også kunne ændres uden varsel. Priser kan desuden variere på grund af særlige lanceringspriser, tilbud eller kampagne priser.
Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, hvis ikke at andet er angivet, for eksampel speciale kampagne eller lignende.
Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgifts- og valutaændringer, udsolgte og udgåede varer og ikke indkomne varer samt trykfejl. De viste priser i DT webshop er gældende i Danmark (ikke Grønland og Færøerne).
Kvittering som udsendes fra DT webshop er en kopi af indkøbskurven og ikke accept på at handlen gennemføres.

4. Levering:
Levering sker fra DT´s adresse og til bestillers angivne adresse på DT webshop i hele Danmark.
Køber du for mere end kr. 2.500,00 inklusive moms per ordre, leverer vi varen fragtfrit til dig.
Køber du for under kr. 2.500,00 inklusive moms per ordre, koster det kr. 75,00 at få varerne leveret, uanset hvad du køber.
Varen bliver sendt med GLS eller fragtmand. Varen bliver ekspederet hurtigst muligt og normalt inden for 1-2 hverdage. Vi fremsender hurtigst muligt men tager forbehold for leveringsvigt, restordre, udsolgte eller udgåede varer samt force majeure. Ordren kan annulleres af begge parter såfremt forsinkelsen overskrider 20 dage.

5. Transport beskadigelse:
Såfremt at varen er beskadiget under transport skal du nægte at modtage varen. Derfor har du ret til at bede fragtmanden vente mens du åbner pakken, vær særligt opmærksom hvis pakken viser tegn på at have lidt overlast under fragten. Fragtmanden tager pakken med igen og du skal kontakte os. Kvittering på modtagelse af pakken betyder at pakken er i orden, dette gælder ligeledes når pakken stilles i carport eller lignende ifølge aftale.

6. Fortrydelsesret:
I forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Du skal meddele os, senest 14 dage efter modtagelse af varen, at du ønsker at returnere varen. Du kan ikke fortryde et køb ved blot at nægte at modtage varen. Varer, der har været i stald, opfylder ikke lovens forudsætninger for at gøre fortrydelsesret gældende, idet de ikke er egnede til videresalg efterfølgende. Returneres varen i ubrudt emballage og ubrugt, refunderes det beløb, du har betalt for varen. Har du taget varen i brug, vil DT foretage en vurdering af varens værdiforringelse, og herefter kun refundere det beløb, der svarer til forskellen mellem værdiforringelsen og den pris, du har betalt for varen.

7. Reklamation og ansvar
Handelskøb: Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til DT uden ugrundet ophold dog senest tre dage efter fejl/manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Såfremt køber ikke underretter DT om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af fejl/manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at returnere varen til DT uden forudgående skriftlig accept. Ethvert mangels krav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. DT’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter DT’s valg, enten at foretage om-levering, afhjælpning eller at meddele køber et af DT fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangels beføjelser gældende.

Forbrugerkøb: Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. De første 6 måneder er der en formodning for at en mangel var til stede fra start. De sidste 18 måneder er det dig, der skal sandsynliggøre at manglen var der fra start. Er reklamationen berettiget, kan du enten få varen ombyttet, repareret, eller få et afslag i prisen / pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" (senest indenfor 2 måneder) efter du har opdaget manglen. Reklamationen skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Er reklamationen berettiget, refunderer vi - indenfor rimelighedens grænser - dine fragtomkostninger. Ved returnering bedes du oplyse så detaljeret som muligt hvad problemet er.

8. Misligholdelse:
DT er berettiget til at standse yderligere leveringer såfremt køber misligholder køb og betaling.

9. Ansvarsbegrænsning:
DT hæfter hverken for driftstab, avancetab andre følgeskader eller mangelbeføjelser, som følge af forsinkelser i levering eller mangler i den bestilte vare.
For produktansvar er DT webshop alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. DT webshop fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert grundlag, herunder enhver form for skade på husdyr, afgrøder, maskiner og lignende som følge af brug af en vare bestilt på DT Webshop. Køber skal meddele skriftligt sælgeren, hvis en vare fra DT webshop har forvoldt skade eller hvis tredjemand siger at varen forvolder skade eller har risiko for at forvolde skade.

Lovvalg/Tvister:
Tvistigheder i anledning af en leverance af gøres ved anvendelse af dansk ret, enten af det danske voldgiftsinstitut eller retten i Kolding/Vestre Landsret efter DT’s valg. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

10. Returnering:
Varen sendes retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter din meddelelse herom, at du ønsker at gøre brug af din 14 dages fortrydelsesret.
Forsendelsesomkostningerne er købers egne i forbindelse med tilbagelevering af varen. Køber er ansvarlig for at varen er forsvarligt pakket ind, samt bærer risikoen for varen fra tidspunktet af varens levering. Bemærk at vi ikke modtager pakker som køber sender tilbage til os pr. efterkrav. Husk at gemme dit track and trace nummer på pakken. Vedlæg eventuelt din ordrebekræftelse eller faktura for at lette ekspeditionen.

11. Varens stand:
Køber hæfter for en forringelse af varens stand når den returneres, såfremt at dette skyldes anden håndtering end hvad er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. I sådan et tilfælde fratrækkes værdiforringelsen i købsbeløbet. Ved fortrydelsesret refunderes købsbeløbet med undtagelses af fragten, hvis den har været krævet på ordren samt fragten som det har kostet at returnere varen.

Når vi har modtaget varen sender vi returbetalingen tilbage på den af kunden angivet konto.

Varen sendes til:
Dani Trading A/S
Essen 2
6000 Kolding

12. Persondatapolitik, cookies og videregivelse af personoplysninger
DT er dataansvarlig for de personoplysninger, som køber afgiver i forbindelse med køb på DT webshop.

12.1 Hvilke oplysninger indsamles
Hvis køber vælger at foretage køb på DT webshop, indsamles nedenstående personlige oplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt adgangskode. Desuden registreres alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet. I tillæg vil oplysninger om købers ordre historik blive registreret under ”Stamdata”.

12.2 Behandling af personoplysninger
DT behandler oplysninger om køber med det formål at levere varer. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og kundeservice, opfyldelse af den indgåede købsaftale, gennemførelse af betalinger, behandling af eventuelle reklamationer eller udnyttelse af fortrydelsesretten, samt statistik som anvendes kun til at optimere webshoppen

12.3 Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger afgivet på DT webshop videregives kun til:
- DT interne afdelinger
- Udvalgt og betroede tredjemænd, der kan benytte personoplysninger med henblik på at levere varer som køber har bestilt.

12.4 Cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. DT anvender cookies på DT webshop. Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der anvendes i forbindelse med at øge brugervenligheden på vores hjemmeside. For at kunne prioritere og udvikle de mest besøgte sider på hjemmesiden, opgør vi periodisk en statistik over brug af siden. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsummeret form til at se, hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart. Du kan afvise cookies på din computer i indstillinger af din browser. Ved ikke at tillade cookies er der hjemmesider hvis funktionalitet er afhængig af cookies, der ikke længere virker som tilsigtet. En cookie befinder sig på din computer, så det er altid muligt for dig at se, ændre eller slette cookies. Du styrer selv cookies, idet du i browseren vælger avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføjer domæner, hvorfra du vil blokere cookies. Individuelle cookies, eller alle de cookies som er gemt på din computer, kan slettes uden videre.

12.5 Generelle bestemmelser om behandling af personoplysninger
Bliver den dataansvarlige gjort opmærksom på, at oplysninger registreret om køber er forkerte eller vildledende, er den dataansvarlige berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.
Det er frivilligt, om køber vil give den dataansvarlige de ønskede oplysninger i forbindelse med registreringen på DT webshop og ved køb af varer, men i så fald er den dataansvarlige berettiget til at afvise betjening af køber.
Som registreret hos DT webshop har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om køber, ligesom køber kan forlange, at urigtige eller vildledende oplysninger slettes, blokeres eller berigtiges. Disse rettigheder har køber efter reglerne om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige via. mail@danitrading.dk.

Køber har ligeledes altid mulighed for at tilbagekalde eventuelle samtykker, som køber måtte have afgivet. Dette kan ske ved at ringe til 7550 5424 eller send e-mail til mail@danitrading.dk

Personoplysninger registreret om køber vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller opbevare oplysningerne i relation til ovenstående formål, medmindre den dataansvarlige er forpligtet til at opbevare oplysningerne længere i medfør af lovgivningen. Oplysningerne kan endvidere opbevares i en længere periode i anonymiseret form.

Betingelser gældende fra 24-05-2018.

Tilbage
Tilbage